Prijava

Predstavitev podjetja

Tiskanje je kakor ljubezen na prvi pogled. Vonj barve, zvok tiskarskega stroja, pogled na svez papir in blescece koncne izdelke. Nestete podobe, ki te spremljajo med delom. Vlozen trud oblikovalcev, fotografov, piscev in drugih ustvarjalcev. Dolge ure dela, vlozene v to, da na tiskanem mediju sporocijo svoje zamisli, ideje, kreativne iskre. Stroj niso le naprave, ki nam to odtisnejo na papir. S svojim neutrudnim delom prenesejo zivljenje v medij, ki so ga poznale ze stare civilizacije pred vec tisoc leti.

Prva kultura tiskarskega zivljenja je svojevrstna posebnost, ki se v svoji najbolj pristni obliki skoraj ljubosumno skriva v druzinskih krogih. Operativno znanje je le eden majhen segment kakovostnega izdelka. Intuicija, kreativnost, oster pogled in ljubezen do tiskarske delavnice, so lastnosti, ki locijo druzinsko tiskarno od velikih. In prav na te lastnosti smo se posebej ponosni.

Iz generacije v generacijo smo prenasali znanja. Kot otroci smo radovedno gledali podobe, ki so prihajale izpod pladnjev. Se cudili njihovi barvitosti in nenavadnim crkopisom, s katerimi so jih avtorji pojasnjevali. In ta radovednost je v nas se danes. Vsak izdelek skrbno pripravljamo, nastavljamo barve, preverjamo papir in ko je vse nastavljeno, zazenemo stroj. Pogledamo prvi izdelek. Odkrivamo kaj so avtorji ustvarili. Ugotavljamo ali je nasa izvedba dovolj popolna, da ta sporocila prenese naprej. In ko smo navduseni nad izdelkom kot celoto, dovolimo stroju, da pocne svoje najljubse opravilo. Tiska.

Nekaj clankov, ki so bili objavljeni v Obrtniku XXVII st. 7-8 julij - avgust '98, v Veceru 3. februar '98 in v reviji Nasa zena marec '98.

 

Podatki podjetja:
Naziv: GARB DRUŽINSKO GRAFIČNO PODJETJE D.O.O.
Naslov: DOLNJA POČEHOVA 14F, 2211 PESNICA PRI MARIBORU
Status: Pravna oseba
DDV ID: SI63820374
Matična številka: 5771838000
Št. računa: SI56 0451 5000 0491 328 - Nova KB Maribor