Prijava

Stopinjice v svet književnosti za 7., 8., in 9. razred

stopinjice

 

Naročilnica

 

Spoštovani učitelji slovenščine,

obveščamo vas, da bo konec avgusta izšel samostojni delovni zvezek za pouk književnosti za učence zadnjega triletja osnovne šole, torej za 7., 8. in 9. razred.
V delovnem zvezku z naslovom Stopinjice v svet književnosti sta avtorici Vladimira Korošec in Danica Rangus strnili svoje bogate izkušnje na področju poučevanja ter skušali poiskati nekoliko drugačno pot do književnega znanja osnovnošolcev, pri čemer sta sledili željam in potrebam tako učiteljev kot učencev.

V čem so prednosti delovnega zvezka?

  • Delovni zvezek prinaša drugačen pristop k pouku književnosti z metodo MV, kar omogoča večjo preglednost in sistematičnost.
  • Omogoča individualno in timsko delo, je usklajen z UN in se lahko uporablja ob katerem koli učbeniku, saj zajema vsa obvezna besedila in v veliki meri izbirna besedila, ki so v učbenikih.
  • Vsebuje dodatek literarne zgodovine in teorije v MV in tako zapolnjuje primanjkljaj v dosedanji praksi.
  • Ponuja več možnosti primerjave med besedili, medpredmetno povezovanje.
  • Vprašanja so zasnovana nivojsko, upoštevana je tudi diferenciacija.
  • Delovni zvezek je obogaten z izvirnimi ilustracijami, ki so mladim privlačne, zato jih ne bodo odvračale od delovnega zvezka, pač pa spodbujale njihovo domišljijo in ustvarjalnost.
  • MV in naloge bodo učenci lahko uporabljali pri pouku, samostojnem učenju in ponavljanju, ko bodo pomnjenje MV pretvarjali v nove celovite razlage in nenazadnje razbremenili učitelje pri sestavljanju učnih lističev in neprestanem kopiranju le-teh.
  • Prednost delovnega zvezka je tudi v tem , da ga bodo učenci uporabljali tri leta po zelo dostopni ceni, saj bodo preračunano na leto za zvezek plačali le 6,63 EUR.

Za prednaročila lahko izpolnite naš spletni obrazec. Zaradi lažje predstave vsebine smo vam pripravili nekaj strani iz delovnega zvezka.