Obiskovalec: hit counter
Društva

Društvo upokojencev
22 KB
104 KB
18 KB

DSM Slovenija
51 KB
153 KB
42 KB

Košarkarska zveza Slovenije
26 KB
107 KB
22 KB

Lovsko društvo
51 KB
114 KB
34 KB

Lovsko društvo
60 KB
217 KB
91 KB

Lovsko društvo
35 KB
147 KB
44 KB

Turistično društvo Pesnica
43 KB
118 KB
24 KB
Dol. Počehova 14f, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. +386 2 654 21 90, fax. +386 2 654 21 91